BCID AGM 2023

Invite

Date:                       Wednesday, 19 October 2023

Time:                        13:00 

Venue:                    HomeChoice, School Road, Blackheath

Resolutions presented at the Members meeting can only be voted on by bona fide members of the Blackheath City Improvement District NPC (BCID). This membership is available free of charge to all owners of non-residential property or non-residential and/or residential property or residential property (delete the two categories which is not applicable) within Blackheath City Improvement District NPC (BCID) footprint, but they must be registered before 05 October 2022.

A Special Resolution will be required for the amendment of the new Memorandum of Incorporation (MOI) as contemplated in Section 16(5)(a) of the Companies Act, Act 71 of 2008.

For further information, documentation and how to register go to www.bcid.co.za, e-mail brendan@bcid.co.za or call 021 905 0929.  


Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering (AJV)

Die Blackheath City Improvement District NPC (BCID) hou ‘n AJV. Alle belanghebbende persone word genooi na ‘n oorsig van die jaar se bedrywighede en beplanning vir 2023/24.

Datum:           Woensdag, 19 Oktober 2023

Tyd:                  13:00

Plek:                 HomeChoice, Skool Straat, Blackheath

Slegs bona fide-lede van die Blackheath City Improvement District NPC (BCID) kan stem by ‘n AJV.  Alle eienaars van nie-residentsieële eiendom of nie-residentieële en/of residentsieële eiendom of residentsieële eiendom (verwyder die katogorie wat nie van toepassing is nie) wat binne die Blackheath City Improvement District NPC (BCID) val, kan lede word sonder enige koste daaraan verbonde, maar moet registreer voor 05 Oktober 2022.

’n Spesiale resolusie sal vereis word vir die wysiging van die nuwe Memorandum van Inkorporasie (MOI) soos beoog in Artikel 16(5)(a) van die Wet op Maatskappye, Wet 71 van 2008.

Vir meer besonderhede oor registrasie en dokumentasie gaan na www.bcid.co.za, stuur ‘n epos aan brendan@bcid.co.za of skakel 021 905 0929.

BCID AGM 2023 Documents

BCID Members List 2023 BCID AGM Notice with Agenda 2023 Notice of Annual General Meeting 2023 BCID Notice of Annual General Meeting – Cape Times Friday 22 September 2023 Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering BCID 2023 BCID Kennis van Algemene Jaar Vergadering – Die Burger Vrydag 22 September 2023 CoR 36.2 – 2023 BCID Minutes of …