BCID AGM 2021

Invite

 

Notice Annual General Meeting (AGM)

The Blackheath City Improvement District NPC (BCID) will be hosting an AGM. All stakeholders are invited to a review of the year’s activities and approval of the extension of the CID term and planning for 2022/23.

Due to COVID-19 and the possibility of level changes, please refer to the website for further guidance on AGM meeting procedure.

Date:                         03 November 2021

Time:                        13:00

Venue:                      Home Choice, School Road, Blackheath Industria, 7580

Resolutions presented at the Members meeting can only be voted on by bona fide members of the BCID.  This membership is available free of charge to all owners of non-residential property within the BCID footprint, but they must be registered before 27 October 2021.

 

For further information, documentation and how to register go to www.bcid.co.za or e-mail brendan@bcid.co.za or call 021 905 0929.


Kennisgewing van Algemene Jaarvergaderig (AJV)

Die Blackheath City Improvement District NPC (BCID) hou ‘n AJV. Alle belanghebbende persone word genooi na ‘n oorsig van die jaar se bedrywighede, goedkeuring van die termyn verlenging en beplanning vir 2022/23.

Weens Covid-19 en die moontlikheid van veranderinge in vlak, raadpleeg asseblief die webtuiste vir verdere inligting oor die prosedure vir die algemene jaarvergadering.

Datum:                   03  November 2021

Tyd:                         13:00             

Plek:                        Home Choice, Skoolweg, Blackheath, 7580

Slegs bona fide-lede van die BCID kan stem by ‘n AJV.  Alle eienaars van nie-residentsieële eiendom wat binne die BCID val, kan lede word sonder enige koste daaraan verbonde, maar moet registreer voor 27 Oktober 2021.

Vir meer besonderhede oor registrasie en dokumentasie gaan na www.bcid.co.za of stuur ‘n epos aan brendan@bcid.co.za of skakel 021 905 0929.

 

AGM 2021 Documents

BCID Members List 2021 BCID AGM Notice with Agenda 2021 Notice of Annual General Meeting 2021 BCID Notice of Annual General Meeting – Cape Times Friday 08 October 2021 Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering BCID 2021 BCID Kennis van Algemene Jaar Vergadering – Die Burger Vrydag 08 Oktober 2021 CoR 36.2 – 2021 BCID Minutes of …